Skal hunden være i transportbur i bilen? Lov?

I skrivende stund er der ikke noget lovkrav om, at en hund skal være i bur eller fastspændt, når den er med i bilen. Men det kommer sikkert.

I Færdselsloven Kapitel 13 om Befordring, belæsning, vægt, dimensioner m.v. står der dog, at gods ikke må være til fare for andre personer. “Stk. 3. Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom.”

Spørgsmålet er så, om man kan betragte en hund eller andre kæledyr som gods.

Se loven her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158005#Kap13

Uanset loven så kan der alligevel være gode grunde til at bruge bure i bilen. Det kan være farligt for andre personer i bilen. Man kan jo køre hundredvis af ture, hvor der ikke sker noget, men pludseligt kan uheldet være ude. Og så er det bedre at bruge et bur til vovsen.

Et sted så jeg en artikel, der giver 13 gode grunde til at bruge transportbure. Jeg kan ikke huske, hvor den lå henne, men prøv at google noget i retning af “13 gode grunde til at bruge transportbure”. Så dukker den sikkert op.

Din hund kan hurtigt vænne sig til at være i et bur. Vælg ét, som giver hunden mulighed for at vende sig rundt. Højden bør være sådan, at hunden kan stå oprejst.

Se også artiklen Hvilket transportbur skal man vælge til hunden?

Bilbure størrelse

Når man vælger størrelse til bilbure, er der flere muligheder.

Man kan google “bilbur + hunderacer”, fx labrador. Men da hunderacer kan variere meget i størrelse, er det bedre at vurdere, om buret er stort nok til at hunden kan stå oprejst og vende sig om i buret.

Hvis du har det sådan lidt dårligt med at sætte din hund i et bilbur, så husk på, at langt de fleste vænner sig til det. Og langt de fleste bliver så glade for turen i buret i bilen, at de mere end frivilligt springer derind, så snart du åbner bilen. Mine hunde elsker at kommer med ud at køre. Hver gang.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *